Fanfare Abdissenbosch

Beschrijving

Voor 1975 moest het hoofd der school Pierre van de Hoff, van de toenmalige basisschool Bernadette, bij alle feestelijke gelegenheden in Abdissenbosch een beroep doen op de muziekverenigingen uit Waubach.
Zelf was hij echter lid van het zangkoor in Abdissenbosch. Na de repetitie van het zangkoor op vrijdag 28 februari 1975 kwamen de heren: Piet Hendrix, Jan Regterschot, Pierre Engelen en Pierre van de Hoff bij elkaar in het huis van Jan Regterschot en werd het besluit genomen om een eigen muziekvereniging te starten.
De fanfare (die toen nog geen naam had) was geboren. Veel leden van het zangkoor werden lid van deze nieuwe vereniging. Enkelen bespeelde al een instrument, zoals Leo Offermans en Paul Motoh. Anderen namen les, zoals Jos Arts.

Het eerste optreden was met de kermis bij café van Veen op de Reeweg. Het tweede optreden was op de toenmalige basisschool Bernadette. De meeste inkomsten werden in de begin jaren verkregen door het organiseren van kart wedstrijden in Abdissenbosch, die later overigens onmogelijk werden door de vele verkeersdrempels.

Gestart als blaasorkest werd de vereniging na het eerste jaar een korte tijd een harmonie, maar ging uiteindelijk verder als een fanfare. Op voorstel van ons erelid Walter L'Ortye werd de naam: Fanfare Abdissenbosch.
Dit omdat men de naam van de wijk, na de gemeentelijke herindeling, in de herinnering wilden houden.

Onze eerste dirigent was Pierre van de Hoff, later overgenomen door Martijn Frijns, maar in 1978 kwam Bert Scheyen, die de fanfare 15 jaar lang muzikaal geleid en geïnspireerd heeft. Het groeien van de vereniging naar een echte fanfare kende, zeker in het begin, veel ups en downs en het kan rustig gesteld worden, dat de dirigent een zeer grote bijdrage leverde, niet alleen muzikaal, maar ook sociaal. In hetzelfde jaar 1978 werd ook de basis gelegd van het Damescomité en de Vrienden van de Fanfare, die nog steeds een grote steun zijn voor onze vereniging.
Bij ons eerste lustrum kreeg de Fanfare het huidige vaandel aangeboden door het Damescomité.
Als bijzonderheid moet genoemd worden, dat de dames dit vaandel ook zelf hebben gemaakt!

Voor volledige en uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website.