Harmonie Laura

Beschrijving

Harmonie Laura is gehuisvest in gemeenschapshuis d'r Sjtee Uul te Landgraaf. De harmonie komt uit in de 2de divisie en staat sinds 2009 onder leiding van Patrick Letterle.

Voor de oorlog koesteren een aantal inwoners van het nog jonge Lauradorp de stille wens een harmonie in het leven te roepen. Een van de grootste pleitbezorgers is meester Jennesen, wonend aan het toenmalige Julianaplein (nu Olmenstraat), onderwijzer aan de voormalige jongensschool Don Bosco gelegen aan de Sloterstraat.
De crisistijd en de tweede wereldoorlog zijn er debet aan dat de oprichting van de harmonie pas plaats vindt op 7 december 1947. Aanvankelijk is het zelfs de bedoeling geweest een zogenaamde mijn harmonie te vormen. Dit idee wordt gesteund door Laura & Vereniging. Maar nadat blijkt dat fanfares en harmonie├źn uit nabuurdorpen zich hier fel tegen verzetten vanwege mogelijk ledenverlies aan en bevoordeling van een mijn harmonie wordt dit idee verlaten. Laura & Vereniging draagt de harmonie wel een warm hart toe.
Dat blijkt onder meer uit het feit dat Ir. G.H. Edixhoven, directeur van Laura & Vereniging samen met dokter R. Harbers het beschermheerschap aanvaarden en dat Dhr. J. Salden, ambtenaar bij Laura & Vereniging het voorzitterschap op zich neemt.
Op de oprichtingsvergadering kiezen de leden de naam "harmonie Laura", als verenigingslokaal kiest men zaal Dorenberg aan het Steenenkruis en als eerste dirigent wordt benoemd Dhr. W. Simons uit de Kantstraat in het Lauradorp.

Voor volledige en uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website.